E-mailmarketing

Nieuwe klanten werven is een dure aangelegenheid, en iets wat de komende jaren helaas alleen maar duurder gaat worden. Investeren in e-mailmarketing kan daarom zeker de moeite waard zijn! MarketingConcureent praat ook wel over ‘dialoogmarketing’. Mits goed ingezet kan e-mailmarketing een vorm van relatiebeheer vormen waarmee u tegelijkertijd uw omzet kunt verhogen. En zeg nu zelf: wat is er mooier dan meer omzet realiseren uit uw huidige, tevreden klandizie?

google analytics
marketing via affiliates

Hoe relevanter, hoe beter

Het is tegenwoordig lastig om met behulp van een simpele nieuwsbrief uw bezoekers te verleiden om tot aankoop over te gaan. We leven in een tijd waar het enorm belangrijk is om op het juiste moment relevant te zijn voor een potentiële klant. Boodschappen die u meegeeft in uw nieuwsbrief of e-mail marketingcampagne moeten dus goed afgestemd worden op de ontvangers. Als dat gebeurt zal de bezoeker pas overgaan tot actie en uw website bekijken. Een perfecte afstemming op het profiel van de klant is voor succesvolle e-mailmarketing daarom van groot belang!

 

Data is key

Uw klanten leveren een schat aan informatie op. U weet voor elke klant welke producten en attributen belangrijk voor hem zijn, op basis van de data die u met webanalytics verzamelt. En waar de bezoeker gevoelig voor is. Helaas wordt deze data vaak niet gebruikt om effectieve mailings op te stellen. Dat is een gemiste kans! Bij MarketingConcurrent kunnen we u helpen om met behulp van deze gebruikersdata, te komen tot zeer effectieve en rendabele e-mail campagnes.

E-mailmarketing is mogelijk binnen de hele customer journey

MarketingConcurrent werkt aan de hand van het See-Think-Do-Care-framework. Dit om de klant in elke fase van de customer journey te kunnen bedienen en te kunnen overtuigen van uw product of dienst. E-mailmarketing is daarbij een kanaal dat voor een groot deel is gericht is op de Care fase. Middels e-mailmarketing houdt u contact met uw klant, bindt u deze aan u en worden herhalingsaankopen gestimuleerd. E-mailmarketing kan, wanneer ingezet met bijvoorbeeld display advertising (See-fase), SEO / SEA (Think-fase) en Re-marketing (Do-fase) een zeer effectieve combinatie vormen. Bij het inzetten van e-mailmarketing tijdens de SEE en THINK fase, verhoogt u de kans dat een bezoeker uiteindelijk voor u zal kiezen. En wanneer deze (potentiële) klant nog niet voor u kiest, is deze in ieder geval goed op de hoogte van uw aanbod.

Zullen we uw e-mailmarketing opzetten?

MarketingConcurrent weet als geen ander hoe e-mailmarketing succesvol uitgerold moet worden. Op basis van een promotiekalender werken wij een e-mailplan uit. Daarbij wordt niet alleen stilgestaan bij actiematige mails, zoals Black Friday bijvoorbeeld. Er wordt ook rekening gehouden met mails die het doel hebben om de betrokkenheid met de bezoeker te vergroten. Zoals een verjaardag van een klant. Daarnaast kunnen wij u helpen met het beheer van uw e-mail database en eventuele uitbreiding hiervan. Met andere woorden, wij kunnen al uw e-mailmarketingactiviteiten, van strategie, tactiek tot uitvoering voor u bewerkstelligen.

Wilt u meer weten over e-mailmarketing van MarketingConcurrent en heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.