Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie wordt vaak verward met ‘meer bezoekers trekken’. Dit is echter een grote misvatting. Het doel van conversie optimalisatie is om méér uit uw bezoekers te halen. Bijvoorbeeld het verhogen van het aantal contactopnames via de website of het verhogen van het gemiddelde bestelbedrag in uw webshop.

Conversie optimalisatie kan een enorm verschil maken voor de winstgevendheid van een webshop of website. Wij weten uit ervaring dat wij voor elke webshop en website talloze conversie-punten kunnen blootleggen die zorgen voor een hogere ROI en méér winst.

In onderstaande tabel ziet u de impact van conversie optimalisatie op het resultaat van uw website.

conversie optimalisatie

Groeien, zonder extra bezoekers?

Dat kan zeker! Websites met een hoger conversie percentage dan hun concurrenten, hebben een enorm voordeel. Zij hebben  immers minder bezoekers nodig dan hun concurrenten, om dezelfde resultaten te kunnen behalen.

Het merendeel van uw bezoekers verlaat uw website, zonder een gewenste actie uit te voeren. Voor elke organisatie is het daarom zeer waardevol om continu te zoeken naar conversie verbeteringen.  Door uw conversiepercentage te verbeteren, behaalt u meer resultaat, tegen dezelfde kosten!

WE LOVE DATA. Wij onderbouwen alles met data. Zo weten wij exact of een bepaalde aanpassing succesvol is of niet. Dit gebeurt veelal middels een AB-test, waarbij we de helft van de bezoekers een andere pagina tonen. Door de data van beide situaties goed te vergelijken, zien we precies of een bepaalde aanpassing inderdaad beter werkt.

Conversie optimalisatie bij MarketingConcurrent

Conversie optimalisatie is altijd maatwerk. Logisch, want elke website heeft haar eigen websitestatistieken die geanalyseerd worden. Natuurlijk hanteren wij wel een vaste werkwijze. Zie hieronder de 2 werkwijzen die wij hanteren.

Bij kleinere websites (minder dan 30.000 bezoeken of 1000 conversies)

Conversieoptimalisatie traject kleine website

Bij grotere websites (meer dan 30.000 bezoeken of 1000 conversies)Conversieoptimalisatietraject grote websites

Kleinere websites ontvangen van ons een CRO-rapport. Dit bevat de knelpunten en verbeterpunten van de website die op basis van een eerste kwalitatief en kwantitatief onderzoek (data gedreven) zijn verkregen.

Bij grotere websites wordt aan het bovenstaande nog het e.e.a. toegevoegd zoals een planning wanneer welke test moet worden uitgevoerd.

Om testen te prioriteren hanteren wij het PIE-model. Dit doen we middels een puntensysteem. We beoordelen de verschillende testen op potentieel, de mate van impact en implementatiegemak. Hieruit komt een score. Op deze score baseren we vervolgens de strategie / planning van het AB-testen.

Zodra de testresultaten volledig significant zijn ontvangt u van ons een CRO-adviesrapport. Hierin vindt u alle adviezen en resultaten van de uitgevoerde testen. U heeft daarmee een rapport in handen dat direct doorgezet kan worden naar uw development partij. Een rapport dat als doel heeft de conversie van de website te verhogen!

Is de eerste test doorgevoerd door de development partij, dan kan gestart worden met de volgende test. Dat vraagt om snel schakelen. Een optimale samenwerking tussen klant, development partij en MarketingConcurrent is daarom erg belangrijk.

Zullen we uw conversiepercentage verhogen? 

Wilt u meer weten over conversie optimalisatie van MarketingConcurrent en heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan contact met ons op.